«

»

apr 13

Amerikanske soldater spesielt utsatt for psykiske lidelser


I løpet av de siste tiårene har verden opplevd flere væpnede konflikter som har fått stor mediedekning og som ofte har skapt kontroverser. I første rekke har dette dreid seg om konfliktene i Irak og i Afghanistan.
I kjølvannet av disse krigshandlingene har det blitt et økt fokus på hvilke psykiske senvirkninger det å delta i væpnede konflikter kan medføre for soldatene. Forskning viser nå at sjansen for å utvikle psykiske lidelser ikke bare avhenger av hvilke typer krigshandlinger man deltar i, men også i stor grad hvilket samfunn man kommer i fra.

Posttraumatisk stressyndrom (PTSS/PTSD)

Posttraumatisk stressyndrom er en alvorlig angstlidelse som er utløst av et eller flere store psykiske traumer. Syndromet er karakterisert av at man stadig gjennomlever de traumatiske hendelsene gjennom mareritt eller flashbacks. En stor del av hverdagen går med på å unngå en hver hendelse som kan assosieres med de som utløste lidelsen. Lidelsen varierer i alvorlighetsgrad men kan føre til total uførhet og i verste fall til selvmord. For å kvalifisere til diagnosen PTSS må symptomene vedvare i over 1 måned.

Krig og PTSS

At det å delta i en krig kan gi store psykiske plager har vært kjent siden første verdenskrig, det var da man for første gang begynte å kratlegge soldaters reaksjoner etter å ha vært utsatt for ekstreme situasjoner. Den gang dreide mye av forskningen seg om det som ble kalt bombesjokk (shell shock) og dette vage begrepet ble brukt om både de umiddelbare reaksjonene i skyttergravene og de mer varige problemene som oppstod.

I dag vet man mye mer om PTSS og andre psykiske senvirkninger og man har i stor grad gått ut i fra at alle som kom opp i slike situasjoner ville ha like stor sjanse fro å utvikle PTSS uavhengig av hvilket samfunn de kom i fra. Dette viser seg nå å ikke stemme.

En sammenfattende studie gjort av militærpsykiater Neil Greenberg, en av verdens fremste forskere på dette området, viser at mens andelen amerikanske soldater som utvikler PTSS har steget med over 50 % det siste tiåret, så har dette ikke skjedd blant engelske soldater.
Amerikanske studer har funnet at opp til 30 % av soldatene som har tjenestegjort i Irak og Afghanistan utvikler PTSS, men den tilsvarende prosentandelen hos engelske tropper er 4 %. Dette gjelder selv når man sammenligner soldater som har kjempet i samme type krigshandlinger under de samme forhold.

Sjansen fro å utvikle PTSS hos amerikanske soldater som ble sendt ut på nye oppdrag økte betydelig, mens det ikke ble funnet noen økt sjanse for PTSS hos engelske soldater som gjennomføre flere oppdrag.

Amerikanske soldater har da altså 7 ganger større sjanse for å utvikle PTSS en sine engelske kolleger.

Årsaker

Årsakene til denne kraftige forskjellen er nok flere men Greenberg konkluderer med at: ”I motsetning til den gjengse oppfattning, er ikke PTSS en universell stressreaksjon som kan oppstå i et hvert samfunn til en hver tid”.  Han sammenfatter videre at hvordan soldater et gitt samfunn utrykker sin engstelse er kulturelt betinget og at PTSS kan være en steg i utviklingen av hvordan mennesker reagerer på motgang.

Dette tyder på at de psykologiske reaksjonene på ekstreme situasjoner ikke oppstår i det øyeblikket man er oppe i dem men at de utvikler seg over tid og smelter sammen med de forventninger og verdier som er gjeldende i samfunnet man er en del av til vanlig.

Et eksempel på dette som er blitt trukket frem er utviklingen av psykiske plager hos Vietnam veteraner i USA. Svært mange av disse utviklet PTSS først flere tiår etter at de deltok i krigshandlingene og man ser for seg at samfunnet etter hvert ”forventet” at man skulle få slike plager noe som gjorde at mange etter hvert utviklet dem.

Ikke overraskende virker det altså som om årsakene til PTSS er multifaktorell og man må derfor jobbe på flere forksjellge arenaer for å finne den rette oppfølgning og behandling for soldatene det gjelder. Piller og psykologisk oppfølgning er kanskje ikke nok i lengden, antageligvis må man se på mulighetene for å endre hvordan samfunnet ser på sine soldater og hva som forventes av dem.

(Les også: Selvmord tar flere amerikanske soldatliv enn krig )

Kilde

Likte du dette innlegget? Del det gjerne med andre.

1 ping

  1. Stupi.no Helse - Politikk - Meninger

    [...] har tidligere skrevet om den høyre frekvensen av psykiske plager blant amerikanske soldater. Spesielt gjelder dette [...]

Legg igjen en kommentar til Stupi.no Helse - Politikk - Meninger Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke følgende HTML tagger og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow Me