«

»

apr 25

Leger, religion, p-piller og sånt…….


Det har i den senere tid kommet frem eksempler i media på leger som av forksjellige årsaker motsetter seg å tilby visse typer helsehjelp.
Et av de siste eksemplene var fastlege Gunnar Grøstad Johnson i Vinje som på grunn av sin katolske tro nekter å skrive ut p-piller til kvinner. Begrunnelsen hans er at p-piller i noen tilfeller kan ha en aborterende effekt på allerede befruktede egg. Dette er en begrunnelse som ikke henger på noe som en gang ligner på et greip. Det finnes hundrevis av medisiner som kan føre til skade på et foster, alt fra blodtrykksmedisiner til astmasprayer. Skulle han ha fulgt sin egen argumentasjon så kan han aldri skrive ut slike medisiner til kvinner som er det minste i ”faresonen” for å være gravid. Det vil altså si alle kvinner under 45-50 år.
Andre eksempler går på leger som nekter å henvise homofile og lesbiske par til assistert befruktning på grunn av en eller annen middelalders religiøs overbevisning.

Jeg kan akseptere at det er lov for gynekologer å nekte å utføre aborter på religiøst grunnlag siden dette er et direkte inngrep. Selv om jeg er tilhenger av fri abort så kan jeg anerkjenne de som føler at det dreier seg om et påbegynt liv.

Men når det gjeldet sakene om p-piller og assistert befruktning så mener jeg at mine kolleger her er på ekstremt tynn is. Det å være fastlege er å inngå en avtale med en kommune om å tilby helsehjelp til innbyggerne. Å bistå med prevensjonsveiledning er helsehjelp av denne typen og det er ikke noe en enkelt lege kan overprøve. Det samme gjelder assistert befruktning. Homofile og lesbiske partnerskap er nå juridisk sidestilt med ekteskap og det må også leger med religiøse overbevisninger ta inn over seg. Kan de ikke gjøre det så trenger vi leger i mange andre spesialiteter der de ikke møter slike tydeligvis ekstremt vanskelige moralske dilemma.

 

Likte du dette innlegget? Del det gjerne med andre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke følgende HTML tagger og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow Me