«

»

mai 11

Utdanningen din bestemmer livslengden


Det har allerede vært kjent en stund at sosiale faktorer i en persons liv er med på å bestemme forventet livslengde. Frem til nå har man stort sett snakket om faktorer som røyking, drikking, kosthold, boforhold og fysisk aktivitet. Nå viser ny forskning at også mengden utdanning en person har er med på å direkte påvirke arveanlegget vårt på en måte som påvirker hvor lenge man kan forvente å leve.

Et menneskes levetid er i stor grad bestemt ut i fra cellenes evne til å dele seg og dermed fornye seg. Dette avgjøres av noe som kalles telomerer i DNA trådene som finnes i hver celle. Telomerer er DNA sekvenser som finnes på endene av DNA trådene, disse blir kortere og kortere for hver celledeling og når det er slutt på dem så kan ikke cellen lenger effektivt dele seg. Etter dette begynner celledød og etter hvert også død for organismen som helhet.
Så i korthet kan man si at jo lenger telomer sekvenser man har, jo lenger kan man forvente å leve.

En stor studie fra England har gjort DNA analyser hos nærmere 500 personer i alderen 53 til 76 år, og sammenlignet telomer lengden med ulike faktorer som utdanning, inntekt, og type arbeid.
Mens inntekt og type arbeid viste seg å ikke ha noen innvirkning på lenden, hadde personer med lite eller ingen utdanning hadde betydelig kortere telomere sekvenser. De hadde også høyere nivåer av enzymet telomerase som er ansvarlig for å bryte ned telomerene.

Hvorfor er det slik?

Dette har man foreløpig ikke noe sikkert svar på men forskerne i denne studien mener at en årsak kan være at personer med høyere utdanning generelt sett er bedre rustet til å tåle psykiske og fysiske belastninger og dermed har mindre av det som kalles biologisk stress. Slikt stress er med på å påvirke kroppen vår helt ned på DNA nivå.

Kilde:
«Educational attainment but not measures of current socioeconomic circumstances are associated with leukocyte telomere length in healthy older men and women.»
Andrew Steptoe, Mark Hamer, Lee Butcher, Jue Lin, Lena Brydon, Mika Kivimäki, Michael Marmot, Elizabeth Blackburn, Jorge D. Erusalimsky.
Brain, Behavior, and Immunity, In Press, Uncorrected Proof, Available online 23 April 2011.


Likte du dette innlegget? Del det gjerne med andre.

1 comment

  1. Ingvar

    Dette er et interessant tema. Som kjent er Askenasijødene en gruppe som stort sett gifter seg innenfor gruppen og som derfor har en ganske lik DNA. Det hevdes at deres DNA kan føres tilbake til 4 kvinner. De lever svært lenge. Det man har funnet er nettopp det du påpeker. Forøvrig er det en gruppe med svært høy gjennomsnittsinteligens. Nå kan nok sikkert også livsstil ha betydning. De er en gruppe som er særlig tradisjonsbundet og derfor ikke så utsatt for de livsstilssykdommene som det advares mot. Forøvrig viser undersøkelser av eneggede tvillinger at genetisk påvirkning kan ha vel så stor betydning som livsstil. Likevel er nok en sunn livsstil nyttig for å unngå, eller utsette sykdom.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke følgende HTML tagger og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow Me