«

»

mai 25

Leger må kaste bort tid på papirarbeid


Det har i dag vært oppslag flere steder om at leger på sykehus må bruke rundt 50 % av tiden sin på papirarbeid, tid som kunne vært brukt på pasientene. For oss som jobber i dette systemet så er det svært velkomment at dette blir tatt opp, men jeg har dessverre svært liten tro på at det kommer til å bli en endring. Det vil si en endring tror jeg det kommer, men den vil nok gå mot enda mer papirarbeid.

En del av rutinearbeidet som vi utfører er selvfølgelig viktig og bør være blant legenes oppgaver.  Man kan ikke la andre yrkesgrupper ta seg av skriving av epikriser, vurdering av røntgen- og prøvesvar, eller vurderinger av henvisninger fra fastlegene. Ikke fordi andre yrkesgrupper ikke er flinke nok, men på grunn av at det er legene som sitter med det faglige og juridiske ansvaret for at ting blir fulgt opp på en forsvarlig måte.

Men når man ser bort i fra de essensielle medisinske rutinene så gjenstår det fortsatt mye arbeid som i dag tar opp tid som kunne vært brukt mer produktivt.
Utfylling av søknadsskjemaer til sykehjem, skjema for hjemmesykepleie, kreftmeldinger, utfylling av digitale skjema for neste poliklinikkkontroll, osv osv…………..
Et eksempel kan være en pasient som har vært på poliklinikken og skal settes opp til en ny kontroll om 6 måneder og da skal det også gjøres en ekstraundersøkelse. Før ville det tatt ca 1 minutt å krysse av på et skjema for så å levere det til sekretærene. Nå må man selv sette opp neste time digitalt, noe som raskt kan ta 5-10 minutter. I seg selv høres ikke dette mye ut men når dette skjer på hver pasient så har man etter 6 pasienter tapt 1 time som kunne vært brukt på pasientkontakt.

Et annet eksempel er journalsystemer der det ikke står i journaloversikten hvilke type røntgenundersøkelse som er utført. For en pasient som har vært innlagt lenge og kanskje har 10 røntgenundersøkelser så må man da klikke seg inn på hver enkelt av disse undersøkelsene for å finne den man er ute etter. Her går det raskt 10-15 minutter.
Samme prosedyre må så gjerne gjentas når det gjelder tilsyn fra andre spesialister og avdelinger, nye 10 minutter tapt.
Innføringen av slike systemer blir tatt høyt over hodet på klinikerne og innsigelser man kommer med blir sjelden tatt til følge.

Når mange slike eksempler hoper seg opp i løpet av en dag så forsvinner raskt tiden.

Hva kan gjøres?

Leder i legeforeningen Torunn Janbu etterlyser mer administrativt personell som kan ta seg av mye av dette rutinearbeidet. Dette er en god ide.
Dessverre så møtes det med en sjarmerende arrogant holdning fra statsekretær Robin Kåss i Helse- og sosialdepartementet.  Han presterer å si følgende:

” Legearbeid er mer enn direkte pasientmøter”

Og følger opp med gullkornet:

” papirarbeid er viktig for pasientene”

Kjære Kåss, tror du vi er idioter? Dine 4-5 år som praktiserende lege har kanskje ikke utsatt deg for de helt store utfordringene som sykehusleger møter, spesielt siden du har jobbet i allmennmedisin.
Det er ikke slik at vi sykehusleger ikke er i stand til å se at mye av papirarbeidet er viktig, flere av oss har opp i mot middelmådig intelligens. Det man vil til livs er det papir- og rutinearbeidet som ikke nødvendigvis må gjøres av en lege. Arbeid som like gjerne kan gjøres av andre yrkesgrupper uten at det svekker oppfølgingen av pasientene.

Arbeidererpartiet, som Kåss (og jeg) er medlem av, har opp gjennom årene gjort svært mye bra for norsk helsevesen og uten de sosialdemokratiske tiltakene så ville vi i dag hatt et betydelig dårligere helsevesen. Men jeg mener at man de siste 10-15 årene er blitt alt for lydhøre overfor helseøkonomer og ledere med erfaring fra private næringsliv, på bekostning av råd fra helsepersonell.

Gå heller i dialog med Legeforeningen om dette, i stedet for å komme med flåsete utsagn. Hvis Kåss har lyst på litt mer erfaring fra klinisk arbeid før han uttaler seg neste gang så kan jeg godt vikariere for ham i Sosial- og Helsedepartementet mens han tar noen måneder på en sykehusavdeling.

 

Likte du dette innlegget? Del det gjerne med andre.

4 comments

Hopp over til kommentarskjema

 1. Anne-K

  Egentlig hadde jeg tenkt å gi bloggen din litt pause fra alle mine ytringer om det ene og det andre, men det blir med tanken ;)

  Først av alt – jeg tror du hadde gjort det bra i departementet :)

  Men, tar det virkelig 5-10 minutter å sette opp en ny time? Nå vet ikke jeg hvilket system dere bruker, og jeg har bare erfaring fra InfoDoc og ProfDoc (WinMed), men det kan nesten høres ut som om systemene kunne vært mer oppdatert hos dere? Det samme tenker jeg vedrørende disse rtg.undersøkelsene du har som eksempel – det må da kunne gjøres enklere slik at man enklere kan få oversikt? Det er i allefall unødvendig at man i tillegg til alt kontorarbeidet, må forholde seg til systemer som forsinker prosessen. Ellers er jeg enig i at en del av det medisinske kontorarbeidet kan en helsesekretær/evt. en sykepleier gjøre, uten at det går ut over noen sikkerhet eller oppfølgingen av pasienten.

  Men, når det gjelder tidsbruken pr pasient – er det ikke satt av et visst antall minutter til konsultasjonen/undersøkelsen? Tenker du at hvis man hadde vært mer effektiv, og ikke brukt tid på masse unødvendig «utenomarbeid», så hadde man satt opp en ekstra time til en ekstra pasient? Eller tenker du at det kunne resultert i at det ble mer tid pr pasient?

  Nå har vi jo diskutert før dette med at det tar tid å diktere journaler, epikriser og henvisninger, samtidig som legen må lese gjennom i etterkant. Jeg mener fortsatt at man sparer både tid og litt «lytte- og skrivefrustrasjon», ved at legen gjør den skrivejobben selv.

  Konklusjon ;) :

  - Best mulig medisinsk datasystem. Kjapp tilgang til journalene, og alle tilhørende data.

  - Skikkelig opplæring av alle ansatte som skal bruke det medisinske datasystemet!

  - Klart definerte roller, og klart definerte oppgaver som helsesekretæren/sykepleieren skal/kan gjøre

  - Legene bør kunne skrive journaler, epikriser og evt. henvisninger selv

  - God kommunikasjon innad i systemet

  1. Sturla Pilskog

   Du må aldri gi bloggen min en pause Anne!

   Det kan nok raskt ta minst 5 minutter å sette opp en ny time elelr annen oppfølgning. La meg ta et eksempel. Jeg har en pasient inne som jeg vil søke inn til et kirurgisk inngrep, da må følgende fylles inn digitalt:
   - Diagnose/tentativ diagnose
   - Hvor skal pasienten? (pl.klinikk/dagkirurgi/innlegges/annet sykehus)
   - Hvilkena vdleing? (medisinsk/kirurgisk/ØNH etc)
   - Hvilken seksjon (gastro/urologi/kar etc)
   - HVilken diagnosegruppe (brokk/galle/kreft etc)
   - Behandlernivå (assistentlege/overlege/sykepleier)
   - Har pasienten rett til prioritert helsehjelp?
   - Maksimal ventetid
   - Tentativ oppmøtemåned

   Skal pasienten ha andre undersøkelser før inngrepet, for eksempel røntgen, så må nytt skjema fylles ut i tillegg. Så må det sendes melding om at røntgen må koordineres med innleggelse. Skal pasienten ha 2 undersøkelser så må det selvfølgelig fylles ut to skjema.
   Deretter skal det dikteres eller skrives notat på pasienten.
   Når man da har 20 minutter per pasient, pluss at det ofte er dobbeltbookinger, så forsvinner tiden fryktelig fort.

   Jeg mener at det er store muligheter for forbedring og tidsbesvarelser her, og denne tiden kan brukes enten til å ta inn flere pasienter eller å bruke mer tid per pasient. Mer tid per pasient ville vært det mest ønskelige.

   Når det gjelder dette med å skrive kontra å diktere så er jeg nok veldig uenig med deg der :)
   Jeg skriver raskt og kan touch-metoden. Jeg skriver også en god del av notatene mine. Men med en gang man skal samenfatte en sykehistorie, for eksempel i en epikrise eller et poliklnisk notat, så tar det uten tvil lengre tid å skrive. Man må gjerne hoppe frem og tilbake mellom mange forskjellige notater, prøvesvar, røntgensvar, uttalelser fra andre spesialister osv. Da blir det svært vanskelig å skulle skrive fortløpende, mens det ikke er noe problem med en diktafon i hånden.

   Ellers er jeg helt enig i de punktene du har satt opp!

   1. Anne-Kjersti Larsen

    Jeg ser hva du mener med at det oppleves lettere å sitte med en diktafon å lese inn alle nødvendige data, i stedet for å skrive fortløpende selv. Kanskje det kunne vært en idé å skrive selv ETTER at man har diktert på forhånd? Eller kanskje ikke ;) Nå fikk jeg plutselig et litt komisk bilde i hodet, hvor alle legene sitter (i landskap) med hodetelefoner og skriver etter sine egne diktat :)

 2. Martin Aa

  Gjenkjennelige eksempler.

  Mindre tid til klinisk virksomhet gir antakelig også et dårligere toppnivå hos legene fordi man får mindre klinisk erfaring?

  Heia komparative fortrinn-tankegang.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke følgende HTML tagger og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow Me