«

»

jul 12

Legemiddelindustrien dropper etikken i u-land

Det å få en ny medisin på markedet betyr store summer for legemiddelfirmaene, men samtidig koster det svært mye å utvikle et nytt medikament. Man skal gjennom flere ledd i utprøvning fra laboratoriet via dyreforsøk og tilslutt utprøving på pasienter. Som i de fleste andre industrier vil man da alltid prøve å holde utgiftene nede. Dette er en grei politikk i utgangspunktet, men nå er det en del eksempler på at sparetiltakene går utover de etiske spillereglene.

Utprøving i utviklingsland

I løpet av de siste årene har flere og flere legemiddelfirma flyttet store deler av sine kliniske forsøk til utviklingsland. Det er to ting som gjør utviklingsland attraktive for slike prosjekter. Det første er økonomien, dette er lavkostland både når det gjelder utstyr og arbeidskraft. I tillegg er det stor tilgang på det som kalles ”behandlings naive” pasienter. Dette utrykket beskriver pasienter som ikke tidligere er eksponert for medisiner eller medisinske forsøk.

To-egget sverd

For utviklingslandene er det klare fordeler ved den økte satsningen fra legemiddelindustrien. De får tilgang på avansert medisinsk behandling og medikamenter som de ellers aldri ville hatt råd til.
På den annen side er det ofte et svært svakt og diffust regelverk som beskytter deltagerne i slike forsøk mot utnytting. Mens vi i vesten følger svært strenge regler når det gjelder utprøving av nye medikamenter eller behandlingsmetoder, så har det vist seg at dette langt fra alltid er tilfelle i utviklingsland. Selv om reglene enkelte steder er på plass så blir de ofte ikke fulgt opp.

Den anerkjente forfatteren og journalisten Sonia Shah som blant annet har skrevet boken The Body Hunters: Testing New Drugs on the World’s Poorest Patienst, er en av de som har studert disse problemstillingene grundigst. Ifølge Shah er opp til 80 % av deltagerne i slike forsøk i u-land ikke informert om bakgrunnen og oppbyggingen av studiene de deltar i. Mange oppgir også at de ikke føler at de har mulighet til å trekke seg i løpet av studien siden de da frykter at de selv eller deres barn ikke lenger vil få god helsehjelp.

Det har blitt avdekket flere brudd på etiske og juridiske regler i flere utviklingsland, blant annet i India for en nylig gjennomfør utprøvning av en vaksine mot livmorhalskreft viste seg å være gjennomført med alvorlige svakheter.

Kommentar

Gode og omfattende kliniske utprøvninger av medisiner er helt nødvendig for å bringe medisinen fremover. Ofte kan disse studiene føre til svært viktige gjennombrudd og kan ha store positive ringvirkninger både på kort og lang sikt. Det er bra at også utviklingsland får ta del i denne medisinske utviklingen. Imidlertid er det selvfølgelig totalt uakseptabel at enkelte legemiddelfirma bruker u-land som en måte å snike seg unna regler som er ment å beskytte pasientene.

De fleste legemiddelfirma driver seriøst og følger et strengt regelverk uansett hvor i verden de arbeider, og jeg håper at industrien selv vil sette sterkt fokus på problemene med utprøvninger i u-land.
Det må eksistere sterk tillit mellom forbrukerne og legemiddelfirmaene på en slik måte at vi kan stole på at de produktene som tilbys er utviklet på en måte som setter sikkerhet, personvern, og ikke minst helse i høysete. Viser det seg at et firma misbruker denne tilliten så bør dette få konsekvenser. Det er ikke nok at firmaet får en lokal bot i det landet det gjelder. Det internasjonale samfunnet bør ha mulighet til å sette i verk sterke globale sanksjoner, dette kan være både bøter og i særs alvorlige tilfeller også inndragning av konsesjoner.

Kilde

Likte du dette innlegget? Del det gjerne med andre.