«

»

aug 14

Depresjon øker sjansen for hjerneslag med 29 %


Depresjon er en sykdom som rammer mange i forskjellig grad, fra en ganske mild nedstemthet til alvorlige tilfeller med isolasjon og selvmordstanker. Man har tidligere funnet en økt forekomst av hjerte-karsykdommer hos deler av denne pasientgruppen, og i denne måneden publiseres en ny studie som viser en kraftig økt risiko for hjerneslag hos kvinner med behandlingstrengende depresjon.

Studien

Et totalt antall på 80 574 kvinner mellom 54 til 79 år ble fulgt i 6 år fra 2000 til 2006, ingen av disse hadde tidligere hatt hjerneslag.
I løpet av studien fikk 22 % av deltagerne diagnosert depresjon i en eller annen form og av forskjellig alvorlighetsgrad. I samme tidsrom fikk 1033 stykker diagnosen hjerneslag.

Resultatene viste til slutt at kvinner med en klinisk signifikant depresjon hadde 29 % større sjanse for å få hjerneslag en det som var tilfelle hos jevnaldrene uten depresjoner. Hvis man i tillegg brukte medikamenter mot depresjon(antidepressiva) av typen SSRI var sjansen 39 % høyere.

Important!

SSRI
Selektiv Serotinin Reseptor Inhibitor. Dette er den mest brukte typen antidepressiva. Brukes også mot blant annet angst, søvnløshet, og og nervesmerter.

Mulige årsaker

Som så ofte ellers i medisinen så er ikke årsaken helt klar, men det er uten tvil mange forskjellige faktorer som spiller inn og som gjennomgås i denne studien.

Effekt av selve depresjonen
Det å ha depresjon i seg selv påvirker en god del av kroppens mekanismer, spesielt de hormonelle.  Flere av disse endringene kan være med på å skape økt risiko for hjerneslag, blant annet gjennom påvirkning av blodets evne til å koagulere.

Antidepressiva som årsak
Antidepressiva av typen SSRI har i tidligere studier vist å øke sjansen for hjerte-karsykdommer. Dette antageligvis ikke som en direkte påvirkning av hjertet og blodårer men indirekte gjennom blant annet å føre til vektøkning, høyt blodtrykk, kraftigere betennelsesreaksjoner og unormal blødningstendens. De samme faktorene vil også øke sjansen for hjerneslag.

Livsstil som årsak
Denne og andre studier viser at deprimerte personer er mindre fysisk aktive, de har høyere BMI og en stor andel er røykere.  I tillegg har denne gruppen generelt et mer usunt kosthold.  Alt dette er kjente risikofaktorer for hjerneslag, høyt blodtrykk og hjerteinfarkt.

Problemer med å følge opp andre sykdommer
En alvorlig depresjon fører ofte til at den det gjelder ikke lenger greier å følge opp eventuelle andre sykdommer. Spesielt vil det å ikke følge opp tilstander som diabetes og høyt blodtrykk kunne føre til økt fare for hjerte-karsykdommer som hjerneslag.

Depresjon som symptom på hjerneslag
Tette blodårer i hjernen kan i seg selv føre til psykiske symptomer, der i blant depresjon. Det er derfor mulig at depresjonen i noen tilfeller er forårsaket av et begynnende hjerneslag i stedet for omvendt.

Studiens konklusjoner

Siden dette er den første store studien som undersøker forholdet mellom depresjoner og hjerneslag så er forfatterne relativt forsiktige i sine konklusjoner. Som det fremgår over så er det mange mulige årsaksforhold og alle disse kan spille en rolle i en og samme pasient.

Studiens hovedkonklusjon er:

”Våre resultater tyder på at depresjon er assosiert med en moderat forhøyet risiko for senere å få hjerneslag”

Kommentar

Et av de viktigste poengene som kommer frem i studien er at uavhengig av årsak så må vi erkjenne at personer med depresjon må følges opp på en måte som ikke bare konsentrerer seg om selve depresjonen. Man må også fokusere på andre risikofaktorer som diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. I tillegg må man ta opp med pasienten hvordan man best mulig kan opprettholde en sunn livsstil.

Kilde

Artikkelinformasjon:
«Depression and Incident Stroke in Women»
An Pan, PhD; Kathryn M. Rexrode, MD., et al
STROKEAHA.111.617043 Published online before print August 11, 2011, doi: 10.1161/STROKEAHA.111.617043

 

 

 

Likte du dette innlegget? Del det gjerne med andre.

1 comment

  1. Vigdis pilskog

    » Livsstil som årsak» tror jeg betyr mye, dettte ut fra lang erfaring som psykiatrisk sykepleier. Det å følge opp andre sykdommer betyr og mye.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke følgende HTML tagger og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow Me