«

»

aug 22

Gjesteblogg: Forsvarlig eller uforsvarlig med planlagt hjemmefødsel?

Diskusjonen rundt hjemmefødsel ble høyaktuell, her til lands, da prinsesse Märtha Louise valgte dette alternativet i 2005. Den gang kom det også flere uttalelser fra både jordmødre og leger, og selv om ikke alle var like positive til dette med hjemmefødsel ble konklusjonen at det ikke var grunn til å fraråde hjemmefødsel i tilfeller hvor alt lå til rette for det. Det er per i dag ca 150 planlagte hjemmefødsler i Norge i året.

Hva skal egentlig til, for at man kan konkludere med at alt i utgangspunktet ligger til rette for hjemmefødsel?

Foruten helt konkrete medisinske kriterier, er det viktigste kriteriet at kvinnen føler seg trygg i sine omgivelser, og at hun føler seg trygg med sine hjelpere og støttespillere når hun skal føde.

I Norge finnes det mange jordmødre som påtar seg hjemmefødsler. Noen har egen privatpraksis, mens andre primært er ansatt på sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Det er dessverre slik at det ikke finnes hjemmefødselsjordmødre i alle kommuner. Mer informasjon om dette fås hos kommunejordmor eller ved fødeavdelingen.

Medisinske kriterier:

 • Du må ha vært frisk i svangerskapet.
 • Du må ha ett barn i magen, ikke tvillinger.
 • Barnets hode må ligge ned.
 • Du må føde til termin. Tre uker før og to uker etter regnes innenfor terminen.
 • Du kan være både førstegangsfødende og flergangsfødende (her er det delte meninger).

http://www.hjemmefodsel.no/Default.asp?Cat=9&Id=81

Noen steder ønsker jordmor at kvinnen skal være flergangsfødende, da dette kan oppleves som en sikkerhet. Da vet man at kvinnen er i stand til å føde vaginalt, og at man har født uten komplikasjoner tidligere. Tradisjonelle smertestillende medikamenter, som er vanlig ved sykehusfødsler, er ikke et alternativ ved en hjemmefødsel. Man kan få tilbud om evt. soneterapi, akupunktur, massasje og steriltvannskapsler og/eller lignende. Jordmødrene har bare med seg nødvendige medikamenter, som til å stoppe evt. blødning, som får livmoren til å trekke seg sammen, K-vit til barnet hvis det trengs og bedøvelse hvis man må sy etc.

Noen steder får man tilbud fra sykehuset om å ta ultralyd når fødselen nærmer seg, for å sjekke at navlestrengen ligger fritt, at hodet ligger ned og at baby og mor ellers har det bra.

Jordmoren man får avtale med om å assistere ved hjemmefødsel, vil i de fleste tilfeller gjøre en skriftlig avtale (kontrakt) med kvinnen og evt. hennes partner. Disse avtalene er individuelle og inneholder bestemmelser om blant annet honorarer og hjemmebesøk før og etter fødselen. Flere jordmødre ønsker at fødekvinnen skriver under på at hun overlater alle vurderinger til jordmor, slik at hvis jordmor mener at kvinnen bør transporteres til sykehus skal ikke fødekvinnen motsette seg dette. Terskelen for å rekvirere hjelp, er også mye lavere ved en hjemmefødsel enn ved en sykehusfødsel.

Studier gjort på hjemmefødsler er stort sett gjort i Nederland, England og New Zealand. Norge har andre geografiske forhold enn disse landene, og derfor bør en hjemmefødsel i Norge foregå i rimelig nærhet til en fødeavdeling. Dette må likevel vurderes individuelt http://www.nettdoktor.no/graviditet_foedsel/artikler/foedsel/hjemmefoedsel.php.

 Hvorfor velger man hjemmefødsel kontra fødsel på sykehuset?

Mange kvinner opplever hjemmefødsel som veldig trygt, man har jordmor hjemme hos seg, jordmor er til disposisjon hele tiden, mor og barn blir sjekket jevnlig, man har kjente omgivelser, ingen stressende momenter og det meste foregår på kvinnens premisser. Enkelte har beskrevet sin sykehusfødsels-opplevelse som traumatisk, at det har vært for travelt, for dårlig oppfølging og at det har oppstått komplikasjoner som følge av dette – mens andre igjen forteller at det ville gått galt med mor eller barn om de ikke hadde vært på sykehuset under fødselen. Det er klart at det kan oppstå uforutsette hendelser og komplikasjoner, men en rekke undersøkelser har som sagt vist at det ikke finnes indikasjoner for å fraråde friske kvinner å føde hjemme. I Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer for omsorg ved normale fødsler, står det at kvinnen bør føde et sted hvor hun føler seg trygg og kan få hensiktsmessig og sikker omsorg. For lavrisikokvinner kan dette være hjemme, i fødestue eller i sykehus.

 Sjekker fakta
Ellen Blix og professor Pål Øian, ved Universitetssykehuset Nord-Norge, har systematisk gått igjennom litteratur om hjemmefødsler fra bl.a. Storbritiania, Canada og Danmark. Konklusjonen er klar: For friske kvinner er det trygt å føde hjemme. Artikkelen er publisert i Tidskrift for den norske legeforeningen.

Man kan aldri garantere noe ved en fødsel enten de er hjemme, på en fødestue eller på et sykehus. Studiene viser likevel at kvinner som føder hjemme, ikke har noen høyere risiko for komplikasjoner og de har færre inngrep etter fødselen. Men det kan alltid hende at barnet er dårlig etter fødsel eller at mor blør mye, og da må man reise til sykehuset.

På tross av at det er lege/jordmor sin jobb å informere fødekvinner om hjemmefødsel-alternativet, er det svært få som gjør det. Dette kan blant annet komme av at det spiller en stor rolle hvilken innstilling disse har til nevnte fødselsalternativ. Blix og Øian mener det bør bli et mer organisert tilbud om hjemmefødsel. De etterlyser at det utarbeides retningslinjer som gjør rede for utvelgingskriteriene, og retningslinjer for medisinering og hvordan transporten til sykehuset er ivaretatt hvis det skulle være nødvendig.

http://tidsskriftet.no/article/1753804

http://tidsskriftet.no/article/1783108
I Nederland har opp mot 30 % av fødslene vært planlagte hjemmefødsler. Erfaringene har vært meget gode, vedrørende planlagte hjemmefødsler med god oppfølging og beredskap. Men, i den senere tid er det gjort nye studier vedrørende sikkerheten rundt dette med planlagte hjemmefødsler kontra fødsler i f. eks. sykehus, og det har kommet frem litt andre resultater enn tidligere. Dette gjør at de som er opptatt av emnet, og som prøver å holde seg oppdatert på dette, får nye perspektiv rundt dette med planlagte hjemmefødsler. Ergo fortsetter diskusjonen om det er trygt nok for kvinner å føde hjemme, eller ikke, selv om det ikke diskuteres så mye offentlig som i 2005.

http://rixarixa.blogspot.com/2009/04/dutch-home-birth-study.html http://www.bmj.com/content/341/bmj.c5639.long

 

Flere kilder:

http://www.aftenposten.no/helse/article1026093.ece

http://www.side2.no/helse/article2369699.ece

http://nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7197647

http://www.helse-finnmark.no/forskning-og-utvikling/trygt-aa-foede-hjemme-article64993-58.html

Likte du dette innlegget? Del det gjerne med andre.

33 comments

Hopp over til kommentarskjema

 1. Magne D. Antonsen

  Hei Anne-Kjersti! Magne fra VG her. Nå har jeg lagt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, kanskje poster jeg det på Facebook http://www.facebook.com/lesernesvg og twitter http://twitter.com/lesernesvg også :-)

  1. Anne-Kjersti Larsen

   Se her ja :) Tusen takk :) Det blir spennende å se om vi får frem en konstruktiv debatt. Det er jo et tema som kan engasjere (og kanskje provosere?).

 2. Metaxa

  Med fare for å kaste ut en brannfakkel:
  Hjemmefødsel fremstilles ofte som så uproblematisk, naturlig og det beste for mor og barn, mens sykehusfødsel har en tendens til å fremstilles som helt unaturlig og mekanisk i slike diskusjoner.
  Men det er jo ikke slik for alle. Verken at hjemmefødsel er et uproblematisk alternativ, eller at det vil være det beste for mor/barn.

  Selv har jeg hatt 3 helt uproblematiske svangerskap.
  Jeg har vært så sunn og frisk og sprek, at det ikke har foreligget noen som helst grunn til at jeg ikke skulle kunnet føde hjemme, sånn sett, men mitt poeng er at hvordan svangerskapet har forløpt sier ikke alt om hvordan en fødsel vil forløpe.

  Nå har det ikke vært aktuelt fordi vi bodde 2,5 time unna sykehus med bil da jeg skulle føde første gang, men ut fra formen min kunne jeg sikkert ha prøvd hjemmefødsel, dersom jeg var innstilt på det.

  Fødslene forløp imidlertid ikke helt uproblematisk. Jeg får ikke pressrier f.eks.

  Første gang satt barnet fast og måtte dras ut med vakuum, etter at jeg hadde hatt full åpning i 4 timer og hjertelyden hennes sank.

  Andre gang fikk jeg feber idet jeg gikk i fødsel og måtte få intravenøs antibiotika der og da, for å få i barnet litt før han kom ut, siden vi ikke visste hva feberen skyldtes. Da han skulle ut, var det ikke det at han veide snaue 5 kg som var problemet, men det viste seg at navlestrengen var viklet stramt rundt halsen hans to ganger, slik at han trengte ekstra oksygen og scoret kun 7 på Apgar-scoren ved første scoren.

  Tredje barns fødsel forløp faktisk helt uten problemer, så den kunne ha egnet seg som hjemmefødsel; rask og effektiv, selv for en som ikke får pressrier, men må presse på pur vilje.
  Rent bortsett fra at hun brakk kragebenet på vei ut, var dette en drømmefødsel etter «min standard». MEN da tilsa jo fødehistorikken min at jeg ikke er hjemmefødsel-materiale…

  Altså: Jeg har ingenting i mot hjemmefødsel, og er overbevist om at de fleste som velger dette har en helt fantastisk opplevelse.
  Med en uproblematisk førstegangsfødsel bak meg, kunne jeg sikkert selv valgt en slik fødsel, men jeg synes faren ved hjemmefødsel underkommuniseres pr i dag.

  Slik jeg har opplevd oppfølgingen fra jordmor/ lege i forkant av fødsel, er det ingenting som tilsier at de skulle kunne vite hvilke komplikasjoner som kunne oppstått under fødsel, for min del.
  Det er mulig at den oppfølgingen som ytes av jordmor i forkant av en planlagt hjemmefødsel er helt annerledes, mer omfattende og mye bedre, men da tror jeg nesten man må få den oppfølgingen privat.
  Her i kommunen er dette tilbudet nemlig på et så lavt nivå nå, at jeg kan ikke forstå at det skal gi kunne noe forsvarlig grunnlag å vurdere den fødendes tilstand ifht hjemmefødsel på, i alle fall.

  1. Anne-Kjersti Larsen

   Takk for respons! Jeg ser det ikke som noen brannfakkel, og hjemmefødsel er et valg man tar (i alle fall her i landet). Slik jeg ser det er ikke en hjemmefødsel mer naturlig enn en sykehusfødsel, men når man har hjemmefødsel, har man mye mer styring og innvirkning på hvordan man ønsker å ha det i forbindelse med fødselen. Dette inngir trygghet for mange, noe som er viktig uansett fødested.

   Det er riktig, som du sier Metaxa, at hvordan et svangerskap har forløpt sier ikke alt om hvordan fødselen vil forløpe. Det er en av grunnene til at jordmor ønsker at fødekvinnen skriver under på at hun overlater alle vurderinger til jordmor, slik at hvis jordmor mener at kvinnen bør transporteres til sykehus skal ikke fødekvinnen motsette seg dette.

   Som Myma sier, ville du blitt sendt på sykehuset ved begge de to første fødslene dine, om du hadde vært hjemme. I tillegg er et av de tilbudene enkelte hjemmefødselkvinner får, en ultralyd før fødselen. Dette er blant annet for å sjekke at navlestrengen ligger fritt, og hvis det da avdekkes at den ikke gjør det får man ikke tilbud om hjemmefødsel. Når det gjelder oppfølging av jordmor før en hjemmefødsel, er det ofte den jordmoren som sier ja til å assistere ved fødselen som følger opp i svangerskapet.

 3. Maud

  Jeg er av dem som tenker at hjemmefødsel er å ta en unødvendig sjanse. Jeg tenker som så at dersom et eller annet uforutsett skjer, så vil jeg være nær medisinsk ekspertise. Jeg vil ha både barnelege og kirurgisk personell i nærheten dersom det skulle vise seg å være nødvendig. Mest av alt hvis det skulle vise seg at det virkelig hastet og noe fatalt skjedde under hjemmefødselen, da tror jeg at jeg alltid ville plaget meg selv med om det ville gått annerledes hvis jeg hadde valgt annerledes.

  Det provoserer meg ikke i det hele tatt at andre velger annerledes, men for meg ville altså hjemmefødsel ikke vært aktuelt.

  Jeg har en venninne som fødte i Amsterdam, i begge sine svangerskap og begge guttene ble født hjemme. Ikke fordi hun valgte det, men fordi det ble valgt for henne. Hun var ung, sprek og hadde ukompliserte svangerskap og ble derfor ikke tilbudt fødeplass på sykehus. Hun var svært lite fornøyd med det, men sånn blir det jo gjerne når man ikke får velge selv. Dessuten var det en påkjenning å måtte gå ned fire etasjer etter fødsel for å få guttene til legeundersøkelse på sykehuset to dager etter fødsel for deretter å måtte gå opp igjen hjemme… Så det med at andelen hjemmefødsler er høy i Nederland tror jeg stemmer, men det er ikke sikkert det er fordi nederlendere nødvendigvis velger det.

  Mitt første svangerskap var helt ukomplisert (bortsett fra mye kvalme da…) og fødselen startet helt ukomplisert også. Etter noen timer ble det allikevel bestemt at Storebror skulle tas med keisersnitt siden pulsen hans var lav også mellom riene. Hvis det hadde vært en hjemmefødsel og hvis han hadde fått CP, tror jeg nok at jeg alltid ville lurt på om ting ville vært annerledes ved en sykehusfødsel. De andre to har kommet som raketter, ingen smertelindring fordi jeg ikke har rukket det og ingen rifter å snakke om. Perfekte «hjemmefødselkandidater» med andre ord, men jeg ville altså ikke tatt sjansen.

  1. Anne-Kjersti Larsen

   Takk for svar, Maud. Jeg har full respekt for valget ditt vedrørende å ville være i nærheten av mest mulig medisinsk ekspertise i forbindelse med en fødsel, og at hjemmefødsel ikke er noe alternativ for deg. Der er vi forskjellige. Mange opplever at det er nok å ha jordmor i nærheten, da jordmødrene er av de beste innen feltet og er godt trent innen observasjon og vurdering av fødende. De som velger hjemmefødsel stoler på at jordmor vil sende dem til sykehus om det skulle vise seg at det var den miste grunn for det. I ditt tilfelle, hvor det ble vurdert keisersnitt etter flere timer fordi pulsen hans var lav – hadde du nok blitt sendt på sykehuset ganske tidlig i forløpet.

 4. FrekkeFroks

  Hadde det vært «uproblematisk» å føde hjemme, så hadde vi antagelig aldri fått den RETTIGHETEN vi har fått i dag, nemlig og kunne føde på sykehus. Og som de fleste over her føler at de må understreke: at de ikke «fordømmer» de som velger hjemmefødsel, . Men dette blir for meg en smule naivt, og glemsomt. Opphavet til hvorfor vi med tiden har fått lov å føde på sykehus har av mange blitt glemt. Før, for faktisk ikke mange år siden så var en fødsel forbundet med livsfare. Det var ikke en selvfølge at alt endte godt med mor og barn. (som det nærmest er i dag). Så når visse mennesker begynner å romantisere dette med hjemmefødsler så syns jeg det tyder på en viss naivitet og en arroganse mot det som våre formødre har kjempet i land for sine etterkommere. Vi lever i en velverdsstat, og bør ikke ta det for gitt og heller ikke glemme at veien ikke ble tråkket opp av seg selv.

  1. Anne-Kjersti Larsen

   Takk for svar. Jeg ser det som en del av velferdsstaten å kunne foreta valg, også med tanke på fødested når det ligger til rette for det. Jeg tror nok også at den rettigheten, som det å kunne føde på sykehus, kom av flere grunner enn at det var ”problematisk” å føde hjemme. Dessuten har både infrastruktur og befolkningstettheten endret seg drastisk de siste årene, og dermed også helsetilbudet og rask tilgang til medisinsk ekspertise. En annen ting som er verdt å merke seg, er at på steder hvor det er lang vei til sykehus er det kanskje blitt opprettet fødestuer. Disse er stort sett bare bemannet av jordmødre, og hvis en trenger lege må en i mange tilfeller tilkalle kommunelege eller vanlig legevakt. Det er ingen gynekolog, anestesilege eller kirurg (som f. eks. kan foreta keisersnitt) til stede, men mer medisinsk utstyr enn man vil ha tilgjengelig ved en hjemmefødsel. Disse fødestuene er godkjente, akseptable tilbud til fødekvinner og det er jordmødrene som assisterer ved fødslene, observerer og tar alle avgjørelser. Så det er flere alternative og akseptable muligheter for fødekvinner, og det må vi ikke glemme. Det viktigste er at man nøye vurderer hvert enkelt tilfelle, og at alle føler seg trygge med valgene sine.

 5. Heidi Hanevold

  Saklig og godt skrevet om hjemmefødsel. Har selv født begge mine barn hjemme og har i ettertid møtt lite forståelse og mye kritikk. Mange har lite kunnskap om emnet. Jeg må hele tiden forsvare mitt valg av fødested. Jeg har fire års helsefaglig utdanning og jobber med gravide og fødende. Da jeg ble gravide undersøkte jeg mine valgmuligheter og sammen med min mann valgte vi det som var rett for oss. Hjemmefødslene har vært helt fantastiske og skal jeg noen gang føde igjen så er det ingen tvil om at det blir hjemme. Jeg mener at alle bør få tilstrekkelig informasjon samt mulighet til å velge hvor og hvordan de vil føde, så fremt omstendighetene tillater det. Uansett om de ønsker å føde hjemme, på fødestue eller på sykehus.

  1. Anne-Kjersti Larsen

   Takk for fin tilbakemelding vedrørende innholdet i blogginnlegget. Jeg har prøvd å være så objektiv som mulig, men det er klart det skinner igjennom at jeg ser mye positivt med å kunne velge hjemmefødsel når det ligger til rette for det. Veldig kjekt å høre at du har god erfaring med hjemmefødsel, men jeg ser den delen med å føle at man må forsvare valgene sine til enhver tid. Jeg er enig i at informasjonen til gravide er alt for dårlig, med tanke på at det kan være et alternativ å føde hjemme. Jeg håper det blir mer fokus på dette i fremtiden.

 6. Monica

  Må bare få sagt at jeg hadde ett ukomplisert svangerskap og alt var helt flott fram til fødsel. Gikk 11 dager over tiden men det var ok. Ble lagt inn med vannavgang, altså ikke fullt ut at vannet gikk, men det rant jevn og trutt så fort jeg reiste meg. Hadde hele tiden fått høre at joda, du kan føde normalt. Null problem! Vel, det er altså ikke sånn. Selv om du har kunnet føde hjemme to ganger: vel, da har du hatt flaks!!! Normalen og det vanligste er ikke sånn. Du har NULL garanti for at det går bra dersom du føder hjemme. Mitt resultat: vel dersom jeg ikke hadde vært på sykehuset, så hadde både min sønn og jeg dødd. Mine veer stoppet opp under fødsel og jeg ble etter mange timer lagt på kirurgisk for keisersnitt. Vel framme endte det med hastekeisersnitt fordi det ble komplikasjoner der. Så ikke kom og si at ett ukomplisert svangerskap kan tilsi en fantastisk hjemmefødsel. Etter mitt skjønn er det å leke med livet. Men, det er heldigvis ikke mitt valg. Jeg er bare glad jeg var på sykehuset med kyndig hjelp!

  1. Anne-Kjersti Larsen

   Takk for svar. Jeg forstår godt at du var glad for at du var på sykehus, med tanke på din fødselshistorie. Hadde du vært hjemme, hadde du blitt sendt på sykehus ganske så tidlig i forløpet. Som det er nevnt tidligere i blogginnlegget, er ikke et ukomplisert svangerskap en garanti for at fødselen går uten komplikasjoner. Men, det er en forutsetning for å få lov til å føde hjemme, at svangerskapet forløper ukomplisert. Det kan alltid skje uforutsette ting, både hjemme og på sykehus. Det er de som har opplevd at de uforutsette og alvorlige komplikasjonene har oppstått på sykehus, på grunn av dårlig oppfølging, feil vurdering, stress på avdelingen eller mangel på folk mm. Det er vel å overdrive og si at man har hatt flaks hvis man har født hjemme uten komplikasjoner to ganger. Heldigvis går de fleste fødsler greit!

 7. Nabila

  I Nederland gikk dødeligheten både hos mor og barn ned da de begynte med hjemmefødsler som standard hos friske gravide.

  Og man trenger ikke forholde seg til «regler for hjemmefødsler» heller, man har da UC, Unassisted Childbirth, dersom bedreviterne i helsevesenet skaper seg.

  1. Maria K

   Dette er jo direkte feil Nabila. Den siste store studien fra Nederland viser jo en klar økt risiko for død hos barnet ved hjemmefødsler. Anne-Kjersti viser jo også til den studien i hovedinnlegget sitt.

   Jeg er i utgangspunktet positiv til hjemmefødsler, men man må jo ikke komme med direkte feilinformasjon om risikoene.

 8. Myma

  En ting som jeg synes det er bra at blir nevnt i hovedinnlegget, er at terskelen for å bli sendt inn på sykehus er ekstremt lav ved en hjemmefødsel. Så Metaxa for eksempel: Hadde du vært hjemme på fødsel nr 1, ville du blitt sendt inn på sykehus for lengst om du hadde hatt full åpning så lenge. Dette er jo tegn på at noe ikke er som det skal. Og så fort du fikk feber i fødsel nr 2, hadde det samme skjedd. Så da hadde du hatt all nødvendig hjelp tilgjengelig. Og Monica: Du hadde også blitt sendt på sykehus om veene stoppet opp. Du og babyen hadde ikke blitt liggende hjemme og dø, for å sette det på spissen.

  Jeg blir noe frustrert når damer sier at «hadde ikke vi vært på sykehuset, så hadde det ikke gått bra». Det er alltid tegn på at ting ikke er som de skal, men er man på sykehus og har all mulig hjelp tilgjengelig, så trenger man ikke ta hensyn til disse tegnene på samme vis som en hjemmejordmor. En hjemmejordmor er der hele tiden, hun følger med på alt, og hvert minste tegn på at noe ikke er som det skal (feber, at fødselen drøyer ut/lite fremgang, manglende pressrier etc) blir tatt på alvor og man blir sendt på sykehus.

  I mange tilfeller så ville kanskje en sykehusfødsel som ikke gikk så greit gått bedre hjemme, for det er ikke til å legge skjul på at fødsler ofte presses inn i et skjema på sykehuset, og følger du ikke boka, så legges det drypp, man må kanskje få epidural som følge av det, og med det øker risikoen for vakuum og keisersnitt. Det gjøres generelt ganske mange inngrep i det naturlige fødselsforløpet som forstyrrer mer enn det gagner.

  FrekkeFroks: Fødslene ble i Norge flyttet inn i sykehus etter andre verdenskrig, og da på grunn av at man antok at det var bedre å føde på sykehus, uten at det har blitt vitenskapelig dokumentert at det faktisk er slik. Ja, det er bra at vi har sykehus og fødeavdelinger, og de trengs uten tvil, for det er mange som ikke kan føde hjemme. Men å føde hjemme er ikke forakt mot «våre formødres kamp» som du kaller det, og de fleste som faktisk føder hjemme romantiserer det heller ikke. Men det hadde vært fint om man kunne få føde hjemme uten å bli beskyldt for forakt, romantisering, å ta ting for gitt eller å sette barnets og eget liv i fare. Forskningen sier at det er like trygt å føde hjemme som på sykehust (når man tilfredsstiller kravene for hjemmefødsel). Det er ikke dermed sagt at alle som er friske nok til det, burde gjøre det, for det kreves også at man ønsker det og er trygg i sitt valg, og det er ikke alle som gjør/er. Og det er også greit.

  1. Anne-Kjersti Larsen

   Takk for alle innspill, Myma! Det setter jeg pris på! Som du ser så har jeg referert til deg i noen av mine svar!

 9. To hjemmefødt

  Har født to barn hjemme og ville gjort det igjen. Forståelsen fra helsevesenet er lik null og de fleste som får vite det drar igang sine egne erfaringer med unger som nesten dør, og mor som blør.

  Det er faktisk nesten lovlig å trakkasere en mamma som velger hjemmefødsel.

  Som Maria K sier over her; «man må jo ikke komme med direkte feilinformasjon..» og lar være å snakke om alle de som blir skadd eller dør på sykehusfødsel. Ikke så rent få det heller.

 10. Helle

  Hei.
  Jeg mener hjemmefødsel er uforsvarlig. Selv har jeg 3 barn, en født på normal vis og nestemann med hastekeisersnitt p.ga tverrleie, og sistemann hadde jeg kun en pressve før livmora sprakk ( uterusruptur) og marerittet var fullkomment.
  Jeg skriver ikke detta for å skremme noen, men for å fortelle at ingen vet åssen ting vil bli midt under en fødsel. Alle ønsker vi «normale» fødsler, og folk har født hjemme i mange år uten at noe har skjedd dem, men også mange har mistet livet og barnet. Skal det være hjemmefødsel bør det bli med streng oppfølging.

  1. Myma

   Jeg regner med dere visste om tverrleiet på forhånd, jordmor eller lege sjekker jo leie på babyen. Tverrleie innebærer jo snuingsforsøk, og om ikke det er tid til det eller det ikke fungerer så blir det jo keisersnitt. Og det at man har hatt keisersnitt medfører en større risiko for livmorruptur, så hjemmefødsel ville ikke vært aktuelt for deg uansett.

   Det er dette som er poenget mitt, som jeg også prøvde å si i mitt forrige innlegg: I tilfellene som flere nevner her, så ville det ikke vært aktuelt med hjemmefødsel eller man ville blitt sendt til sykehus. Slike situasjoner kan ikke sammenlignes med hjemmefødsler der alle kriterier er oppfylt, og ting går som de skal!

   1. Charlotte

    Men hva med de gangene ting ikke går som det skal?
    Min søster mistet sitt barn i hjemmefødsel for noen få år siden. Alt lå til rette for at det skulle gå helt fint, men uventede problmer under forløsningen førte til pustestans. Ble fraktet til sykehus 40 minutter unna, men døde to dager senere.

    Det barnet hadde vært i live i dag ved en sykehusfødsel.
    Er det verd å ta den sjansen? Uansett hvor liten risiko det måtte være.

    1. Myma

     Det er jo noe hver enkelt må ta høyde for og vurdere. Jeg vil gjerne snu litt på det også jeg da: Tenk hvor mange fødsler som går galt pga unødvendig inngripen fra helsepersonell på sykehus? Er det verdt å ta sjansen på å dra på sykehus? Dette er satt på spissen, jeg vet det, men inngripen i fødsel på sykehus innebærer også risiko, og som kan medføre skader på mor eller barn, og i verste fall død, men som ikke blir sett på som egoistisk eller uforsvarlig fordi man nettopp er på sykehus. Graviditet og fødsel er noe av det farligste kvinner gjør i løpet av sitt liv, uansett om man er på sykehus eller hjemme. Jeg ønsker bare å få slutt på fordømmelsen av hjemmefødende.

     Jeg er lei meg på din søsters vegne.

     1. Lix

      Du har lov til å velge naturlig fødsel på sykehuset. Ullevåll sykehus har en sånn avdeling. Det blir akkurat som hjemmefødsel: du og jordmor, bad og seng, ikke noe inngrep eller medisiner, men hvis noe går galt, intensivavdeling er noen meter unna.
      Jeg tror, at dette tilbudet ideel og bør innføres i alle sykehus.

    2. Anne-Kjersti Larsen

     Takk for svar, Charlotte. Veldig trist å høre om din søsters opplevelse, og jeg skjønner godt din skepsis og motstand med tanke på hjemmefødsel.

     Ellers ser jeg at Myma skriver mange gode refleksjoner i sitt svar til deg.

  2. Anne-Kjersti Larsen

   Takk for svar, Lix. Det høres ut som et flott alternativ for dem som vil ha noe ”midt i mellom”, og jeg har forstått det slik at lignende tilbud er opprettet flere steder. Det er bra!

  3. Anne-Kjersti Larsen

   Takk for svar, Helle. Som Myma sier så hadde ikke hjemmefødsel vært aktuelt i ditt tilfelle. Jeg er enig med deg at det må være god oppfølging ved en hjemmefødsel. I tillegg skal man skal alltid vurdere risiko når det er snakk om liv og helse.

 11. Solveig

  Jeg skal føde mitt andre barn snart,har termin om seks uker. Jeg ville definitivt valgt hjemmefødsel dersom vi hadde større plass hjemme, samt et badekar. Og dersom man kunne fått kjøpt lystgass på flasker hos Shell.

  Ulempen med sykehusfødsel forrige gang var at det var hektisk på fødeavdelingen og jordmor løp fra den ene fødestua til den andre. Noen av gangene vi ringte på hjelp under åpningsfasen, kom det ingen. Og da pressriene kom, var jeg og mannen min alene. Ungen begynte omtrent å stange seg ut på egen hånd og jeg turte ikke å presse selv om hele kroppen min ville det. Det var jo ikke helsepersonell der til å gi meg et OK til å presse! Da jordmor endelig kom inn, fikk hun hakeslepp fordi hun så at hodet var på god vei ut… Vesla kom med den ene armen inntil hodet, og ville ikke gråte, hun bare hikstet. Jeg og mannen ble skremt, det er jo meningen at de skal gråte, ikke sant? Men hun var i god form, heldigvis.

  Den største grunnen til at jeg aller helst vil føde hjemme, er at man da har én og samme jordmor, og hun har bare meg å ta hånd om. Mannen min var ganske rystet og sjokkert i lang tid etter at datteren vår ble født, men ble ikke tilbudt noen å snakke med om det etterpå selv om han tok det opp med jordmødre to-tre ganger i dagene mens jeg lå på barselhotellet.

 12. Sturla Pilskog

  Hei Anne-Kjersti!

  Takk for flott og velskrevet innlegg som gjesteblogger her på siden min. Som du jo vet så er vi ikke helt enig i denne saken men jeg synes du fremlegger dine synspunkter veldig godt.

  Det at jeg er skeptisk til hjemmefødsler har bakgrunn i to faktorer:

  1. Det er en viss risiko for komplikasjoner som man ikke kan oppdage før selve forløsningen. Denne risikoen er nok ganske liten så lenge man følger et stramt oppfølgningsopplegg i løpet av graviditeten, men det er nå en gang en risiko.

  2. Barnet har ingen nytte eller glede av en hjemmefødsel. Dette er en måte å føde på som helt og holden gjennomføres på grunn av et ønske fra mor og kanskje far. Jeg mener da at det blir helt feil å utsette barnet for en økt risiko kun på grunn av at mor/far synes det er fint og bekvemt.

  Jeg synes at man heller hele tiden skal jobbe for å forbedre fødselsomsorgen innenfor helsevesenet, både når det gjelder tiden før fødselen, under fødselen, og etterpå. De aller fleste som føder i sykehus opplever dette som en fin og trygg hendelse, la oss bygge på deres erfaringer og sammen lage et enda bedre tilbud til kvinner og familier som står overfor en familieforøkelse.

  1. Myma

   Jeg vil bare kommentere på punkt nummer 2 her: Jo, barnet kan ha nytte og glede av en hjemmefødsel. Det er vist i forskning at mødre som føder hjemme har mindre sjanse for å ende opp med drypp og epidural og dermed risiko for vakuum, tang eller keisersnitt, sannsynligvis pga den tette oppfølgingen og den trygghetsfølelsen som medfølger en hjemmefødsel. Slike inngrep medfører jo fare for barnet. En annen ting er at hjemmefødte barn ikke utsettes for sykehusbakterier, og dermed er mindre utsatt for infeksjoner.

   Når det er sagt, så synes jeg det er en skam at institusjoner som Føderiket blir lagt ned, og jeg synes det bør opprettes ABC-klinikker over hele landet, slik at de som ønsker det kan oppleve tilnærmet hjemmefødsel uten å måtte bo i de store byene. Jeg er enig med deg i at vi bør jobbe for å få et tilbud som ligner mer på det hjemmefødende får: En fast jordmor gjennom svangerskap, fødsel og barsel, tettere oppfølging og mer fokus på den naturlige fødeevnen kvinner har.

   1. Maria K

    Den forskningen må du nesten vise frem Myma.
    Epidural er jo først og fremst et valg som den fødende tar, så der er det vel først og fremst mødrene du kritiserer og ikke det å føde i sykehus.
    Det at det sjelden viser seg å være nødvendig med vakum, tang, etc hos hjemmefødende er jo på grunn av at det er ekstremt lavrisiko fødsler.

    Skulle også gjerne sett tallene dine på at barn født hjemme har mindre infekjsoner enn de som er født i sykehus. Sykehusinfekjsoner hos nyfødte er ikke vanlig.
    Du skriver tidligere at kvinner som føder hjemme blir sett på som egoistiske. Men dine innlegg tyder jo på at du synes akkurat det samme om de som kunne valgt hjemmefødsel men ikke gjør det.

    1. Myma

     Har ikke tilgang til artiklene med referanser akkurat nå, så får ikke vist til forskning. Epidural er kvinnens valg, ja, men drypp blir ofte gitt uten at det nødvendigvis er behov for det, som følge av at fødsler presses inn i skjema som jeg tidligere har nevnt. Epidural blir ofte et resultat av drypp. Jeg kritiserer ikke mødre for å ta epidural, det jeg er imot er at det foretas inngripen i fødsler som ikke er nødvendig bare fordi man ikke føder etter skjema. Drypp og epidural medfører større risiko for vakuum, tang og keisersnitt. Disse funnene er tatt utgangspunkt i en lavrisikogruppe på sykehus, slik at alle risikofødsler ikke er med i sammenligningen. Altså dersom man sammenligner lavrisikofødende hjemme og på sykehus, så er det større bruk av drypp, epidural og dermed tang/vakuum/keisersnitt på sykehus enn hjemme. (Og det er jo da selvsagt ikke fordi det ikke er tilgjengelig hjemme, i de tilfeller der det er behov for det er de hjemmefødende sendt på sykehus.)

     Jeg mener ikke at de som føder på sykehus er egoistiske. Da har du misforstått meg helt. Jeg mener jeg har påpekt at jeg har satt ting på spissen når jeg f.eks skrev at «hvorfor ta sjansen på å føde på sykehus», mitt poeng er at det er risiko uansett hvor man gjør det, og i så måte er alle egoistiske eller ikke egoistiske når de velger sin måte å føde på, for det ultimate målet for alle er å få en fin fødsel og et friskt barn. Om veien til det målet er gjennom sykehus eller sitt eget hjem er revnende likegyldig. Mitt ønske er at man ikke skal fordømmes uansett hvilket valg man tar, men sånn det er idag så blir mange hjemmefødende nærmest trakassert for sitt valg, og mye av grunnen til det er uvitenhet.

  2. Anne-Kjersti Larsen

   Hei Sturla, og takk for at jeg har fått gjesteblogge – på tross av at du ikke er helt enig i denne saken. Det synes jeg er flott av deg.

   Det er riktig at den risikoen du snakker om, er ganske liten. Det er derfor hjemmefødsel er ansett som trygt, så lenge man får tett oppfølging både i forkant og under fødselen. Det er mye som er en risiko. Det er en risiko å la seg operere, det er en risiko å bli lagt i narkose og det er en risiko å bli medisinert osv. Men, sannsynligheten for at det vil gå bra i disse tilfellene er så mye større enn risikoen for at det skal gå galt. Derfor lar folk seg operere, legges i narkose, medisineres osv. Jeg fulgte for en stund siden en venn til et møte på sykehuset, for å snakke om den operasjonen vedkommende hadde for en tid siden. En operasjon hvor vedkommende våknet opp av narkosen midt under inngrepet, ute av stand til å si fra om det. Gjett om jeg tenker på det nå, når et av mine barn snart skal legges i narkose for å opereres. Men, hvis hver minste risikomoment skulle dominere alle våre avgjørelser – ville det fort kunne bli vanskelig å få gjennomført en del nødvendige behandlinger og inngrep, i helsevesenet.

   Vel, det ble litt på sidelinjen av den opprinnelige diskusjonen dette, og selvfølgelig skal man vurdere risiko. Jeg har født tre av mine seks barn hjemme. Bakgrunnen for å velge hjemmefødsel oppsto på grunn av en traumatisk sykehusfødsel. Det gikk bra, men jeg tenkte kanskje allerede da; ”aldri mer sykehusfødsel – hvis jeg kan unngå det”. Jeg fikk bekreftet fra jordmor og lege i etterkant, at dette nok ikke hadde blitt så dramatisk hvis det hadde vært nok folk på vakt og hvis de ikke hadde vært så stresset slik at de feilvurderte og tok noen uheldige beslutninger. Hvorfor nevner jeg dette? Jo, for det er en grunn for at man tar de valgene man gjør, og jeg tror ikke utelukkende en hjemmefødsel bare velges ut fra at foreldrene opplever det som fint og bekvemt. Det er viktig for barnet at mor har det bra, er trygg og slapper av i forbindelse med en fødsel. Vi vet at barnet påvirkes av hvordan mor har det. Hjemmefødsel er et slikt alternativ, hvor mor har det meste av regien selv, jordmor er til stede hele tiden og det igjen gir økt trygghet og mindre risikofaktorer.

   Når du sier at vi må jobbe for å forbedre fødselsomsorgen innenfor helsevesenet kom jeg til å tenke på den diskusjonen vi hadde om å legge ned lokalsykehus. Da snakket du om at du var for å opprette jordmorstyrte fødestuer der hvor sykehusene ble lagt ned, og der det var lang vei til nærmeste sykehus. På en jordmorstyrt fødestue er det heller ikke lege til stede, ikke mulighet for å bli operert men det finnes kanskje litt mer utstyr enn man har tilgjengelig ved en hjemmefødsel. I en studie om hvilken kompetanse norske jordmødre mener er viktig ved fødeavdelinger og kvinneklinikker, nevnes hjemmefødsel i samme kategori som fødestuetilbud (http://bit.ly/nVqpOV). Så hvorfor ikke heller tenke på å styrke svangerskaps- og fødselsomsorgen på alle nivå? La det bli en likeverdig mulighet for de fødende – å kunne velge både sykehus- og hjemmefødsel så lenge kriteriene for hjemmefødsel er til stede. Med tett oppfølging, ultralydundersøkelse før fødselen og gode transport- og generelle kommunikasjonsmuligheter bør det kunne bli et adekvat tilbud for mange. Ved en hjemmefødsel har du jordmor hos deg hele tiden, ingen forstyrrende elementer og det er jo jordmor som er fødselsekspert nummer én ;)

   Til slutt må jeg for ordens skyld få tilføye at jeg har full forståelse for, og respekt for, alle dem som velger sykehusfødsel – og i mange tilfeller er det en nødvendighet. Sykehusfødsel valgte jeg selv siste gang, etter råd fra legen jeg forholdt meg til (jordmor syntes faktisk det var å overdrive, men her var jeg mest enig med legens vurdering). Det er jo ikke snakk om å føde hjemme for en hver pris, men man bør respekteres for sine valg. I dette tilfelle ble avtalen at hjemmefødseljordmoren kunne ringes til, for å bli med på sykehuset når den tid kom. På sykehuset forsikret de at de skulle gjøre det så ”hjemmekoselig” som overhode mulig hvis vi kom dit, for de visste hva vi egentlig ønsket oss ;) Glimrende løsning, og glimrende å vite at den jordmoren som skulle assistere ved fødselen kjente oss og vi kjente henne! Vi ”styrte oss selv”, og noen få timer etter fødselen reiste vi hjem :) Det ironiske oppi det hele var at vi fikk det samme rommet, hvor den traumatiske fødselen skjedde i sin tid ;)

   Helsevesenet må ikke påføre kvinnene en følelse av at de velger noe uforsvarlig, så lenge det ikke er grunn for det. Helsevesenet bør bruke energien på å legge til rette så godt som mulig for kvinnenes ønsker, og heller forklare grundig hvis det er grunn for å råde kvinnen til å velge annerledes. Man tar valg ut fra erfaring, kunnskap og rådgivning. Flere av legene på fødeavdelingen på det sykehuset vi soknet til var ikke spesielt begeistret for hjemmefødselsvalget, men siden jeg ønsket det sa de at de skulle gjøre alt for å legge til rette for ønsket mitt. De tilbød god oppfølging, tilbud om flere ultralydundersøkelser og lignende.

   Kilde: http://bit.ly/nVqpOV

 13. Anne-Kjersti Larsen

  Kom nettopp over denne fine artikkelen, vedrørende hjemmefødsel:

  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Her-er-Elvira-nettopp-fodtAI-et-plastikkbasseng-i-stuen–2816634.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke følgende HTML tagger og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow Me