«

»

aug 30

Er våre politiske holdninger medfødt?

De av oss som følger med i den politiske debatten kan nok av og til lure på hva som får folk til å mene det de mener. Den vanligste oppfattningen er at politiske synspunkter dannes på bakgrunn av en persons erfaringer gjennom livet. I tillegg legges det naturlig nok en del vekt på de inntrykk man får gjennom foreldre og andre personer som står en nær.
Mens disse faktorene fortsatt regnes som viktige og kanskje også som de viktigste, så er det kommer forskning som tyder på at hvilket politisk ståsted man faller ned på i stor grad påvirkes av biologiske faktorer.

Flere studier har vist at personer med spesifikke psykologiske trekk er mer tilbøyelige til å tilegne seg visse politiske holdninger og meninger. Dette er naturlig nok vanskelig å måle sikkert og man har derfor forsøkt ut forskjellige biologiske og psykologiske modeller for å kartlegge problemstillingen. Et av de trekkene som har vært brukt er vår reaksjon på skremmende og frastøtende inntrykk. Fryktreaksjonene hos oss mennesker er et interessant trekk å studere siden de representerer en evolusjonsmessig viktig egenskap. Det å ha en fornuftig reaksjon når man kommer opp i livstruende situasjoner har opp gjennom utviklingen spilt en essensiell rolle når det gjelder langtidsoverlevelsen for menneskeheten.
Kroppen har derfor utviklet en rekke automatiske reaksjoner som iverksettes uten at bevisstheten spiller inn i det øyeblikk vi utsettes for fare. Mange av disse reaksjonene kan måles og dermed brukes i både biologisk og psykologisk forskning.
Det som gjør de automatiske responsene så interessant er at de ikke er kontrollert av oss selv. Vi rekker altså ikke å tenke over om vi skal trekke til oss hånden fra en varm kokeplate, det ordner hjernen selv. Ellers hvis et objekt kommer raskt mot ansiktet så lukkes øynene og hode rykkes bakover eller til siden automatisk for å beskytte seg. Våre tillærte holdninger og meninger vil altså ikke kunne styre disse reaksjonene.

FRYKT, AVSKY OG POLITISKE HOLDNINGER

I 2008 publiserte Science en artikkel der amerikanske forskere hadde studert nettopp disse frykt reaksjonene og sammenlignet dem med hvilke politiske ståsteder de ulike deltagerne bekjente seg til.
Gjennom blant annet å måle hudens svettereaksjon og øyemuskulaturens  ufrivillige bevegelser kunne man evaluere hvordan deltagerne responderte på ulike kraftige stimuli.

Man fant da at personer som hadde kraftige fysiske reaksjoner når de ble utsatt for høye lyder og skremmende bilder eller filmer var sterke tilhengere av dødsstraff, økte bevilgninger til forsvaret, og Irak krigen. På motsatt ende fant man de som hadde mer begrensede reaksjoner, disse støttet i stor grad økt u-hjelp, pasifisme, skjerpet våpenkontroll, og en liberal innvandringspolitikk.

KOMMENTAR

Som forskerne av artikkelen selv sier så er disse psykologiske trekkene langt fra hele forklaringen på hva som gir ett menneske sine politiske meninger. Men det gir en pekepinn på at slike personlighetstrekk kan spille en større eller mindre rolle. Så selv om oppvekst, miljø og generelle livserfaringen nok fortsatt gir hovedgrunnlaget for hvor vi står politiske, så kan vi altså til en viss grad være ”forhåndsprogrammert” til å være mer tilbøyelige til å gå den ene eller andre politiske veien.

Et annet poeng er hvordan disse medfødte psykologiske trekkene kan forklare hvorfor det er så fryktelig vanskelig å få folk til å skifte mening når de først har tatt et politisk standpunkt.

Referanser

1.   J. Faulkner, M. Schaller, J. H. Park, L. A. Duncan, Group Process. Intergroup Relat. 7, 333 (2004).
2.   M. Lodge, C. Taber, Pol. Psychol. 26, 455 (2005).
3.  R. Douglas, K. Smith. J. Hibbing et.al. Political Attitudes Vary with Physiological Traits. Science Mag 321, 1667 (2008)

 

Likte du dette innlegget? Del det gjerne med andre.

1 comment

  1. Alexander

    Det kan hende, men det ser ut som eksperimentet har ei rekke feilfaktorar. T.d. tek det ikkje høgde for at desse reaksjonsmønstra ikkje treng å vere medfødd, dei kan òg vere lært. Då tenker på reaksjonane på lydane og bileta. Slike lærte reaksjonsmønster blir så generalisert. Det betyr ikkje at det er medfødd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke følgende HTML tagger og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow Me