«

»

okt 25

Kvaliteten i et navn


I forbindelse med debatten om det fremtidige navnet på Haukeland Universitetssykehus hadde jeg en kommentar på trykk i Bergens Tidende den 21. september i år. Siden denne ikke er lagt ut på nett via BT legger jeg den ut her for de som måtte være interessert.

 

Ingress
Å videreføre navnet Helse Bergen vil være nok et eksempel på at administrative og økonomiske hensyn får en stadig mer dominerende rolle i utviklingen av helsevesenet.

Kvaliteten i et navn

Haukeland så dagens lys i 1912 og hadde sitt utspring i Bergen kommunale sykehus på Engen. Noen år før, i 1897, hadde kommunen kjøpt opp Haukeland gård på Årstad og tomten ble avsatt til bygging av et nytt og moderne sykehus. I 1912 sto så det som i dag heter Gamle Hovedbygning ferdig, tegnet av Oslo-arkitekten Victor Nordan.
De første årene lå sykehuset faktisk ikke i Bergen siden Årstad da gang var egen kommune, men dette endret seg ved kommunesammenslåingen i 1915. Den nye institusjonen fikk navnet Haukeland sykehus og dette navnet besto frem til 2002 da navnet tilsynelatende ble endret til Haukeland Universitetssykehus.

Sykehuset har i løpet av disse 100 årene gjennomgått stadige endringer i størrelse og form. Den største endringen kom i 1983 da Sentralblokken sto ferdig. Tegnet av det danske arkitektfirmaet KHR representerte dette massive bygget at Haukeland sykehus nå hadde rykket opp som en av landets ledende og mest moderne helseinstitusjoner.

Bakgrunnen for navneendringen i 2002 var den store helsereformen som delte Helse-Norge inn i helseforetak. Frem til dette var det hver enkelt fylkeskommune som hadde ansvaret for sykehusene i sin region, mens dette ansvaret nå ble overlatt til regionale helseforetak. På Vestlandet ble dette representert med opprettelsen av Helse Vest, en sammenslutning av 11 sykehus der Haukeland uten sammenligning var det største.

Det var i forbindelse med denne omleggingen at det som i dag er et stridsspørsmål om navn oppsto. Ukjent for de fleste tok man da i samme seanse og fjernet Haukeland Universitetssykehus fra kartet. For alle offisielle formål har sykehuset siden 2002 hatt navnet Helse Bergen.

Spørsmålet er selvfølgelig om dette egentlig betyr noe og om det er noe å bruke tid og engasjement på? Jeg mener at svaret absolutt er ja.
Hadde det bare dreid seg om en tradisjon som ble brutt så kunne man kanskje latt det gå forbi med bare en liten hoderysting. Imidlertid er det flere ting som spiller inn og som bør tas med i betraktningen.

Navnet Haukeland er en merkevare. Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt har sykehuset gjennom en årrekke bygget opp et faglig rykte som en helseinstitusjon med høy og bred kompetanse. På den internasjonale arena er navnet forbundet med nyskapende og aktiv forskning.
Det å bygge opp et slikt bilde innenfor medisinsk behandling og utdanning er ikke lett i våre dager, det virker derfor svært lite gjennomtenkt å endre navnet på en merkevare som allerede er kjent for å representere et svært høyt kvalitetsnivå. Om noen hadde foreslått at Mayo klinikken skulle skiftet navn til Rochester General eller at Apple burde hete Fruit, ville nok latteren sittet løst hos eierne.

Et annet, og kanskje vel så viktig, poeng er den identitetsfølelsen navnet Haukeland gir for oss som jobber her. Haukeland Universitetssykehus er landets største sykehus målt i antall behandlede pasienter hvert år og er arbeidssted for opp imot 10 000 ansatte.
På tross av at krav om innsparinger og effektivitetsøkning til tider gjør arbeidssituasjonen travel og vanskelig vil nok de fleste av oss være enig i at vi føler en stolthet av å kunne si at vi jobber på Haukeland. Dette vil jeg tro også smitter over på rekrutteringen av nye dyktige medarbeidere. Skal man tiltrekke seg fagpersoner med høyt kompetansenivå innenfor de ulike yrkesgruppene så teller det mye at arbeidsstedet har et rykte for samhold og identitet.

Helse Bergen er et navn uten annet innhold en det rent formelle og jeg ser vanskelig for meg at en så nøytral betegnelse noen gang skal kunne få det samme innholdet som det Haukeland i dag har.

Styreleder i Helse Vest, Oddvar Nilsen, har uttalt at han er godt fornøyd med navnet slik det er i dag og at han er bekymret for hva endring tilbake til Haukeland Universitetssykehus vil bety for de øvrige sykehusene i foretaket. Jeg tror nok mye av skepsisen blant styret i Helse Vest bunner i at man er redd for å gi Haukeland en enda sterkere stilling innenfor Helse Vest systemet. Med sin størrelse og faglige bredde er sykehuset en naturlig grunnstein i helsevesenet på Vestlandet, dette bør man heller bygge videre på fremfor å prøve å holde det nede.

 

Likte du dette innlegget? Del det gjerne med andre.

1 comment

  1. Anne-Kjersti Larsen

    Dette var kjekt å lese, samtidig som det er et viktig og interessant tema. Det første som slo meg var at vi kaller jo fortsatt Haukeland for Haukeland, og ikke for Helse Bergen, og det kalles for Haukeland i de fleste sammenhenger også. Se bare på det store gjennombruddet vedrørende forskningen på ME – det ble for det meste sagt at disse to legene hørte til på «Haukeland universitetssjukehus».

    Mange fra vår region reiser opp til Haukeland, for ulike behandlingstilbud, og jeg har enda til gode å høre at noen skal til «Helse Bergen» for behandling. Selv om det formelt heter Helse Bergen, kan jeg ikke se for meg at det noen gang vil bli hetende noe annet enn Haukeland for de fleste. Alle vet hva det står for, alle vet hvor det er og alle forbinder det med et av de største og mest moderne sykehusene i Norge. Det er tyngde bak det navnet.

    Det er synd hvis det blir sett på som en slags trussel overfor de andre fortakene i regionen, å gi Haukeland tilbake sitt rettmessige navn. Det burde heller bli sett på som en styrke av Helse Vest.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke følgende HTML tagger og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow Me