«

»

nov 30

Nocebo – Når vi tenker oss syk


Kan være egne tanker drepe oss?
Ja mye tyder på det, de kan i hvert fall overbevise kroppen om at den er syk.

De fleste kjenner i dag til Placeboeffekten, hvordan for eksempel piller som bare inneholder sukker kan fjerne en hodepine så lenge personen som tar pillene tror det er ekte smertestillende tabletter. Det som kanskje ikke er like kjent er at Placebo har en ond tvillingbror, nemlig Nocebo.
Nocebo beskriver det fenomenet at hvis du gir personer en sukkerpille og forteller at den inneholder stoffer som kan gi kraftige bivirkninger, så vil mange av disse personene faktisk oppleve disse bivirkningene.

Nocebo

Dette fenomenet har vært kjent en stund. noceboeffekten ble første gang beskrevet i 1961 av Walter Kennedy. Han valgte nocebo på grunn av dets latinske mening ”I shall harm” i motsetning til betydningen av Placebo som er ”I shall please”.  Faktisk er min bruk av ordet ”effekt” noe han ville reagert på. Kennedy var veldig klar på at det ikke var snakk om en effekt men en respons og han kalte de da også for ”the nocebo reaction”. Kennedys poeng her var at noe som ikke eksisterte kunne heller ikke ha en effekt. Akkurat dette spørsmålet om definisjon skal jeg ikke gå mer inn på her.

Mange eksempler

Noceboeffekten er i dag ganske godt dokumenter, i hvert fall når det gjelder om den eksisterer eller ikke. Flere store studier har vist dette fenomenet i kontrollerte forsøk.
Et av de mest klassiske eksemplene er en studie fra 1987. Her hadde man tre store grupper med pasienter som skulle sammenligne effekten av det kjente legemiddelet Aspirin og placebo. To av disse gruppene fikk opplyst grundig om forskjellige typer bivirkninger men den tredje gruppen ikke ble opplyst om dette. I de to førstnevnte gruppene viste det seg at det var 6 ganger så mange personer som opplevde kraftige bivirkninger enn i den tredje gruppen.

Man har også flere eksempler fra mer dagligdagse hendelser som med stor grad av sannsynlighet kan tilskrives Nocebo. Et eksempel på dette er et utbrudd av hodepine, kvalme, og utslett som oppstå blant ansatte ved en amerikansk klesfabrikk i 1962. Man trodde at dette kom av smitte fra et insekt som hadde kommet med en tøyforsyning fra England og at det var svært smittsomt. Flere og flere ble syke etter å ha vært i kontakt med en som allerede hadde symptomene. Etter hvert viste det seg at det aldri hadde vært noe insekt eller noen smittsom sykdom.

Man har også eksempler på at noceboeffekten kan ha tatt livet av mennesker. I 1992 presenterte The Southern Medical Journal et tilfelle der en mann med kjent kreft fikk hvite at kreften hadde spredt seg kraftig og at han kun hadde får måneder igjen å leve. Ganske riktig, kort tid etter dette døde pasienten. Men obduksjonen viste at opplysningene om spredning ikke stemte, det hadde ikke vært noen som helst vekst i hovedsvulsten eller i utbredelsen av kreften i kroppen.  Man vet ikke sikkert hva som førte til dette dødsfallet men det er altså mulig at det er noceboeffekten i sin ytterste konsekvens.

Hva ligger bak?

Først den siste tiden har man begynt å finne ut mer om mekanismene bak dette fenomenet. En studie fra Oxford viste nylig at MR skanning av hjernen til personer som opplever nocebo smerter viser tydelig aktivitet i de områdene som har med smertefølelse å gjøre. Så rent nevrologisk så reagerer kroppen høyst reelt på denne ikke-eksisterende smerten.
Videre har en italiensk forskergruppe klart å identifisere et av de stoffene i hjernen som er ansvarlig for å omgjøre forventningen om smerte til følelsene av virkelig smerte. Cholecystokinin er en såkalt nevrotransmitter, stoffer som bringer informasjon mellom nerveceller. Ved å blokkere cholecystokinin fant forskerne ut at nocebo-smertene forsvant selv om pasientene var like engstelige som før for å få bivirkninger.

Hvilken konsekvenser har nocebo?

Nocebo kan ha ganske store konsekvenser i behandlingen av pasienter. Dagens medisinske hverdag preges av stadig sterkere fokus på informasjon og pasientrettigheter. Dette gjør blant annet at leger blir mer og mer nøye med å påpeke mulige bivirkninger og komplikasjoner som følger med de ulike behandlingene. Dette er selvfølgelig en god ting, pasienter har en selvskreven rett il informasjon. Men hva hvis denne informasjonen faktisk gjør deg sykere? Eller reduserer effekten av behandlingen? Hvordan forholde seg til at vårt ønske om å hjelpe pasientene så godt som mulig faktisk kan ha helt motsatte konsekvenser?
Hadde vært spennende å få deres synspunkter på dette.

Kilde 1
Kilde 2
Kilde 3


Likte du dette innlegget? Del det gjerne med andre.

1 ping

  1. Dr. Google – superlege og kvakksalver »

    [...] Relaterte bloggposter:  Nocebo – Når vi tenker oss syk [...]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke følgende HTML tagger og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow Me