«

»

feb 15

Psykologtime i cyberspace

3d-healthcheckAngst og depresjoner er tilstander med høy forekomst i befolkningen, til en hver tid regner man at vel 5 prosent av nordmenn lider av en depressiv lidelse. Over 20 prosent av alle kvinner og 10 prosent av alle menn vil oppleve depresjon i løpet av livet.
Mange av disse depresjonene trenger ikke nødvendigvis behandling og går over med tiden, men for en stor gruppe skjer ikke dette, eller det skjer så sent at det har gitt varig innvirkning på livet. En gruppe som kanskje er spesielt utsatt er ungdommer ved starten av voksenlivet. Tall fra USA viser at nesten 10 % av alle ungdommer lider opplever en større depressiv episode av lengre varighet. Det sier seg selv at i en periode av livet hvor man skal ta avgjørelser om utdanning, arbeidsliv, familie osv, så vil en slik sykdom kunne ha store innvirkninger på fremtiden til de det gjelder.

Ber ikke om hjelp

Psykiske sykdommer er heldigvis blitt mye mindre tabu og skambelagt de siste årene, men fortsatt ser man at det ofte henger ganske høyt å skulle oppsøke lege eller annet helsepersonell ved slike lidelser. Spesielt blant ungdom og unge voksne er det mange som aldri våger å ta det opp med de riktige fagfolkene.
Siden mange av disse lidelsene effektivt kan behandles, enten hos psykolog, psykiater eller ved hjelp av medisiner, er det å få dem det gjelder til å søke hjelp et viktig mål.

Virtuell psykologtime

Det har lenge florert med ulike tilbud på nettet om selvdiagnosering av forskjellige lidelser og sykdommer. På tross av at mange av disse programmene i dag er av svært tvilsom kvalitet, så er det nok mye å hente her i fremtiden, en fremtid som nok ikke blir mindre digital med årene.
En gruppe ved Case Western Reserve University i USA har sett på et nyutviklet program som skal hjelpe ungdom å ta tak i eventuelle psykiske plager uten å måtte først ta det opp med lege eller psykolog. Programmet med det velklingende navnet eSMART-MH, er utviklet ved hjelp av dataingeniører fra Buchner’s Virtual Gaming Lab.

eSMART-MH er et interaktivt program hvor pasienter ledes gjennom vanlige konsultasjoner med helsepersonell ved hjelp av en avatar, altså en digital representasjon av en lege eller psykolog. I løpet av disse konsultasjonene får pasienten mulighet til å snakke om sine depressive følelser, de får komme med mange ulike spørsmål vedrørende depressive lidelser og de lærer en del selvhjelpsteknikker som kan bidra til bedre å takle sin lidelse.

Lovende resultater

Totalt 28 ungdommer var inkludert i studien alle med selvrapporterte symptomer på depresjon. De ble så tilfeldig inndelt i to grupper, den ene fikk bruke eSMART-MH mens den andre gruppen kun fikk tilgang til vanlig online.informasjon om depresjon.

Resultatene viste at i gruppen som brukte eSMART-MH ble de depressive symptomene redusert i betydelig og statistisk signifikant grad i løpet av den tre måneder lange studieperioden. I gruppen som kun fikk vanlig nettbasert informasjon var det ingen signifikant reduksjon i depresjonstilstanden.

Kommentar

Ingenting kan nok erstatte den direkte kontakten mellom pasient og behandler, ikke nå og ikke i fremtiden. Imidlertid er det mange tilfeller der denne kontakten ikke lar seg opprette, enten på grunn av manglende tilbud eller at man vegrer seg for å oppsøke lege, psykolog eller annen behandler. Dette tror jeg er et større problem en man kanskje antar og greier vi å finne tilbud som kan fange opp disse gruppene så er det udelt positivt. Spesielt innenfor psykiske kan det være vanskelig for mange å be om hjelp siden det her fortsatt eksisterer en del tabuer og skamfølelser.
Ideen med et virtuelt lege- eller psykologkontor er derfor spennende og har potensiale til å kunne hjelpe mange. Denne studien er en liten foreløpig studie og man kan derfor ikke trekke for mange slutninger ut av den, men den gir i hvert fall en pekepinn på en spennende mulig vei å gå videre.

Jeg har forøvrig tildligere skrevet om bruk av dataspill innen utdanning av kommende kirurger, og om hvordan slike spill kan bedre hjernefunksjonen hos slagpasienter.

Referanser:

http://www.appliednursingresearch.org/article/S0897-1897(12)00051-1/fulltext

 

Likte du dette innlegget? Del det gjerne med andre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke følgende HTML tagger og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow Me